ابتدا یکی از شماره تلفن های ٨٦٠٨٣٢٤٨-٠٢١یا  ٨٦٠٨٣٢٨٣-٠٢١ را شماره گیری نمایید و منتظر برقراری ارتباط با سیستم تلفن گویا بمانید.

شما میتوانید برای دریافت اطلاعات صورت حساب خود کلید 1 را شماره گیری نمایید.

کلید شماره 1: با فشردن این کلید جهت دریافت اطلاعات شماره پرسنلی خود را مانند مثال زیر شماره گیری نمایید و سپس کلید ستاره(*) را فشار دهید.(مثال : 11120125)

در صورت درست وارد کردن شماره پرسنلی، کد ملی از شما گرفته می شود. کد ملی خود را مانند مثال و بدون درج خط تیره وارد نمایید و سپس کلید ستاره(*) را فشار دهید.(مثال:0425425631)

توجه: جهت ثبت کد ملی در سامانه تلفن گویا، اعضای محترم مؤسسه می توانند به نزدیکترین نمایندگی صندوق استان محل سکونت خود و در صورت سکونت در تهران به مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان مراجعه نمایند.

در صورت درست وارد نمودن کد ملی، موجودی حساب شما خوانده می شود.

کلید شماره 9: برای بازگشت به منوی اصلی این کلید را فشار دهید.

کلید#: برای دریافت صورتحساب از طریق فکس این کلید را فشار دهید. چارت-تلفن-گویا