Otagh Shesheye ترازنامه مقایسه ای سه ساله سبد سرمایه گذاری های مؤسسه خدمات ارائه شده به فرهنگیان درصد منابع خروجی به ورودی ضریب نفوذ اعضا صورت سود و زیان مقایسه ای سه ساله حق عضویت ماهانه اعضا صورت وضعیت سپرده اعضا و سهم دولت وضعیت مطالبات سهم دولت مبالغ پرداخت شده به اعضای خروجی وضعیت سپرده گذاری اعضا