مقدمه:

در راستای تحقق هرچه  بهتر اهداف و برنامه های موسسه از جمله تولید و افزایش سرمایه و ثروت و به منظور تقویت بنیه مالی و معیشتی فرهنگیان عضو در حین خدمت و دوران بازنشستگی، ارائه خدمات و تسهیلات عادلانه و فراگیر و تشویق و ترغیب کلیه فرهنگیان و بازنشستگان به حمایت و مشارکت مؤثر در فعالیت های اقتصادی و همچنین کمک به توسعه بازار سرمایه و جذب نقدینگی و استفاده از آنها در بخش های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و نیل به بهره وری حداکثری از سرمایه اعضاء و سپرده گذاران، به استناد ماده 4 اساسنامه، موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام به تأسیس نمایندگی در مراکز استان ها می نماید.

اهداف:

  • افزایش منابع موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با جذب اعضای جدید و افزایش حق عضویت  و سپرده گذاری اعضاء
  • ایجاد و توسعه شبکه ارتباطی مطلوب با اعضاء در سراسر کشور به منظور بهبود نگرش آنها نسبت به فعالیت های موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان و افزایش زمینه های مشارکت فعال آنها در برنامه ریزی ها، امور اجرایی و نظارت بر موسسه
  • شناسایی و بهره گیری از ظرفیت ها و فرصت های جدید سرمایه گذاری استانی با سودآوری پایدار
  • شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های استانی و منطقه ای برای توسعه فعالیت های سودآوری موسسه
  • توسعه خدمات قابل ارائه به اعضاء در حوزه های بیمه ای، بانکی، رفاهی و مالی

نمایندگی های موسسه در مراکز استان ها حداقل تا پایان سال 93 نقش توسعه تعاملات فی مابین موسسه و شرکت های تابعه و وابسته به آن با فرهنگیان و دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی استان را به عهده خواهند داشت.

موضوع فعالیت:

نمایندگی ها می توانند در همه زمینه های پیش بینی شده در اساسنامه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در سطح استان ارائه پیشنهاد و شناسایی مصادیق نمایند و پس از اعلام پیشنهادات و مصادیق به موسسه و صدور مجوز صرفاَ از طریق خود موسسه و یایکی از شرکت های تابعه و یا وابسته به موسسه که مرتبط با موضوع فعالیت می باشد آن را عملیاتی نمایند و اساساَ وارد مراحل اجرایی نخواهند شد.

وظایف و اختیارات مدیر نمایندگی:

*       هماهنگی و ارتباط مستقیم با مدیر کل آموزش و پرورش و معاونین وی و رؤسای ادارات آموزش و پرورش استان

*       انجام کلیه اقدامات اجرایی لازم برای حسن اداره نمایندگی

*       پیگیری برای افزایش عضویت و سپرده گذاری فرهنگیان شاغل و بازنشسته در موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان

*       ارتباط مستمر با اعضاء و دریافت و بررسی نظرات و پیشنهادات آنها

*       شناسایی زمینه ها و فرصت های جدید سرمایه گذاری در استان و پیشنهاد آنها به موسسه

*       شناسایی زمینه های ارائه تسهیلات رفاهی حین خدمت به فرهنگیان استان

*       نظارت مدیریتی بر اجرای پروژه های استانی مرتبط با شرکت های تابعه و یا وابسته به موسسه که از طریق پیمانکاران در استان به اجرا در می آید.(با نظر مدیرعامل شرکت مربوطه)

*       ارائه گزارش ماهانه و سالانه فعالیت ها به موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان

*       پیگیری جهت کسر اقساط بدهکاران عضو به موسسه و شرکت های تابعه آن

*       فراهم نمودن زمینه های اجرایی شدن طرح ها و پروژه های استانی با استفاده از توانمندی های موسسه و شرکت های تابعه و یا وابسته به آن

*       تعامل و همکاری با شرکت های تابعه و یا وابسته موسسه مستقر در سطح استان

*       نگهداری و تنظیم حساب تنخواه گردان نمایندگی براساس استاندارد های حسابداری