نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

ابوالفتح کرم زاده

تلفن :

02433366185

فکس :

02433366186

آدرس :

زنجان- خیابان امام خمینی- خیابان خرمشهر - جنب بانک ملت - طبقه فوقانی بیمه معلم -پلاک 51