شهر تهران

 

نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

 محمدعلی فلاح

تلفن :

 66498455

فکس :

02188954503

آدرس :

خیابان آیت اله طالقانی روبروی ساختمان شماره 2 آموزش و پرورش تهران نبش کوچه دستخوش 

 

رابط استان

نام و نام خانوادگی :

تلفن :

فکس :

آدرس :

 

 


 شهرستانهای استان تهران

نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

حسن خلیل آبادی 

تلفن :

 

فکس :

 

آدرس :

 

 

رابط استان

نام و نام خانوادگی :

علیرضا بهادری فر

تلفن :

02155328694

فکس :

02155328694

آدرس :

بزرگراه بعثت خ شهید بخارائی شهید سمیعی