شهر تهران

 

نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

 محمدعلی فلاح

تلفن :

02188954503

فکس :

02188954503

آدرس :

خیابان آیت اله طالقانی- روبروی ساختمان شماره 2 آموزش و پرورش -نبش کوچه دستخوش 

 شهرستانهای استان تهران

 

رابط استان

نام و نام خانوادگی :

علیرضا بهادری فر

تلفن :

02155304086

فکس :

-

آدرس :

-