نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

 

محمد همتی

تلفن :

 02333320564

فکس :

 02333320564

آدرس :

 سمنان - میدان سعدی- بلوار مولوی - خیابان پارک علم و فن آوری - پلاک 39