نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

 ولی اله محمودی                                         

تلفن :

08633665324

فکس :

 

آدرس :

اراک خیابان دانشگاه میدان نماز اول مصطفی خمینی جنب پست بانک طبقه 2 

 

رابط استان

نام و نام خانوادگی :

علیرضا کاظمی زاده 

تلفن :

08633132019

فکس :

08633132019

آدرس :

اراك خ شهید شیرودی نرسیده به میدان راه آهن اداره كل آ.پ