نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

  علی تیموری فرد                          

تلفن :

 06633412696

فکس :

 

آدرس :

 خرم آباد - خیابان علوی - روبروی بانک ملت - کوچه شهید مطهری - پلاک 12

 

رابط استان

نام و نام خانوادگی :

عسگر دالوند

تلفن :

06614201178

فکس :

06614204065

آدرس :

خرم آباد خ علوی خ دكتر حسابی اداره كل آ.پ