نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

حسین علیمحمدی          

تلفن :

 08733234134

فکس :

 

آدرس :

 سنندج : خیابان نمکی – پائین تر ازچهارراه مادر- جنب دبستان ساعی

 

رابط استان

نام و نام خانوادگی :

سیف اله نصیری

تلفن :

08712266747

فکس :

08712266747

آدرس :

 خ اكباتان جنب هلال احمر