نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

 غلامرضا شیرازی

تلفن :

05832236886

فکس :

05832242553

آدرس :

 بجنورد خیابان امام خمینی غربی- روبه روی سه راه بسیج- نبش کوچه زنبق- طبقه2- کدپستی 9413973754

 

رابط استان

نام و نام خانوادگی :

علی اصغر ریحانی

تلفن :

05842239437

فکس :

05842239437

آدرس :