نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

 احمد آخوندی                   

تلفن :

 07633331626

فکس :

 07633331625

آدرس :

 بندرعباس بلوار جمهوری اسلامی جنب سالن ورزشی سید جمال الدین اسدآبادی

 

رابط استان

نام و نام خانوادگی :

شنبه باژیان

تلفن :

07613340443

فکس :

07613336658

آدرس :

خ فلسطین پشت خوابگاه دانشجویان