نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

 غلامعلی اسماعیلی                                       

تلفن :

 01732159680

فکس :

 01732158650

آدرس :

 گرگان -میدان مدرس -نبش چهارراه دانش -ساختمان شماره 3 اداره کل آموزش و پرورش - طبقه اول