نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

 قربانعلی رضایتی

تلفن :

01333612689

فکس :

01333617616

آدرس :

 رشت کمربندی شهید بهشتی چهار راه دکتر حشمت کوی بیانی (15 خرداد) کوچه 8 پلاک 28

 

رابط استان

نام و نام خانوادگی :

محمد فلاح کاردوست

تلفن :

01313233606

فکس :

01313233606

آدرس :

 میدان فرهنگ اداره كل آ.پ