نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

 مهدی قاسمی                         

تلفن :

02536616363

فکس :

 -

آدرس :

قم -میدان سعیدی- بلوار هفت تیر- کوچه شماره 7 - دفترنمایندگی صندوق ذخیره فرهنگیان