نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

 رحیم سرکار

تلفن :

 02833248460

فکس :

 02833248460

آدرس :

خیابان فردوسی جنوبی نبش کوچه امیر امجی پلاک 160

 

رابط استان

نام و نام خانوادگی :

امیراحمدی

تلفن :

02833365213

فکس :

02833365213

آدرس :

میدان شهید بابایی خ شهید دستغیب کد پستی 10-34146