نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

 رحیم سرکار

تلفن :

 02833248460

فکس :

 02833248460

آدرس :

قزوین - خیابان فردوسی جنوبی- نرسیده به کوچه امیر امجد-دفتر صندوق ذخیره فرهنگیان