نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

قادر صفرزاده

تلفن :

 04135538277

فکس :

 

آدرس :

 تبریز خیابان شریعتی شرقی- اول خیابان محققی - کوچه پست خانه قدیم - جنب پژوهشگاه معلم

رابط استان

نام و نام خانوادگی :

جعفر کریمی مقدم

تلفن :

 

فکس :

 

آدرس :