نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

علی کریمی

تلفن :

03833334834

فکس :

03833334834

آدرس :

 شهر کرد خیابان آیت اله کاشانی شرقی

 

رابط استان

نام و نام خانوادگی :

غلامحسین کریمی دهکردی

تلفن :

03812258882

فکس :

03812258882

آدرس :

خ دروازه سامان مجتمع ادارات اداره كل آ.پ