نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

یداله قائدی

تلفن :

07733333212

فکس :

 

آدرس :

بوشهر- خیابان امام خمینی - جنب کلانتری 12 مصلا 

 

رابط استان

نام و نام خانوادگی :

 اردشیر نخعی

تلفن :

07715557020

فکس :

07715557020

آدرس :

خ شهید آشوری خ شهید آوینی اداره كل آ.پ