ضریب نفوذ آذر 95

ردیف

استان

تعداد کل فرهنگیان

اعضای صندوق

درصد

1

کهگیلویه

14,289

14,110

99%

2

ایلام

11,092

10,831

98%

3

کرمان

44,879

43,564

97%

4

قزوین

15,046

14,351

95%

5

آذربایجان شرقی

45,494

43,322

95%

6

اردبیل

19,237

17,988

94%

7

خراسان جنوبی

14,536

13,580

93%

8

چهارمحال

15,894

14,732

93%

9

مراکز متفرقه

9,749

8,961

92%

10

همدان

23,546

21,496

91%

11

بوشهر

13,716

12,489

91%

12

تهران شهرستانها

46,995

42,773

91%

13

زنجان

14,897

13,487

91%

14

مازندران

40,598

36,695

90%

15

گیلان

28,408

25,671

90%

16

فارس

62,922

56,424

90%

17

تهران

59,592

53,142

89%

18

خراسان شمالی

14,873

13,222

89%

19

اصفهان

55,658

49,425

89%

20

خراسان رضوی

84,312

74,524

88%

21

مرکزی

14,939

13,195

88%

22

یزد

14,481

12,644

87%

23

کرمانشاه

26,845

23,310

87%

24

سمنان

8,810

7,646

87%

25

البرز

23,657

20,500

87%

26

قم

14,492

12,495

86%

27

خوزستان

58,446

49,351

84%

28

لرستان

27,560

22,668

82%

29

هرمزگان

25,564

20,557

80%

30

آذربایجان غربی

36,084

28,903

80%

31

سیستان و بلوچستان

36,358

28,552

79%

32

گلستان

21,223

16,620

78%

33

کردستان

24,467

18,606

76%

جمع کل :

968,659

855,834

88%