بخشنامه ها

بخش نامه عضویت تمامی فرهنگیان و امکان سپرده گذاری بازنشستگان
1393/6/22

بخشنامه عضویت تمامی فرهنگیان در صندوق

بخش نامه نحوه خروج و تسویه حساب و یا ادامه سپرده گذاری
1392/11/19

الف) اعضایی‌ كه به هنگام بازنشستگی به دلیل استفاده از خدمات رفاهی موسسه و شركت های تابعه بدهی دارند، باید با انتخاب یكی از روش های چهارگانه ذیل نسبت به تعیین تكلیف مانده بدهی خود اقدام نمایند. ضروری‌ است این موضوع قبل از صدور حكم بازنشستگی به آنان اعلام و نسبت به آن اقدام شود.

1- تسویه حساب مانده بدهی بابت تسهیلات دریافتی و واریز به حساب مربوطه.

2- انتقال مانده بدهی به حقوق ضامن یا یكی دیگر از اعضا صندوق با تكمیل فرم شماره (1).

3-درخواست تسویه مانده بدهی از محل سهم‌الشركه عضو مشروط برآن كه سهم‌الشركه عضو حداقل معادل مانده بدهی باشد. تكمیل فرم شماره (2).

4- استمرار كسراقساط مانده بدهی از حقوق بازنشستگی و تكمیل فرم شماره (3).

تبصره : باتوجه به اینكه تسویه حساب با اعضا موصوف صرفاً پس از تائید شركت ارائه‌دهنده تسهیلات و اعلام موضوع به موسسه صورت خواهدگرفت لذا ضروری است مراتب به شركت مربوطه اعلام گردد.

ب) اعضائی  كه  علی رغم  بازنشستگی  قصد  خروج  از  صندوق  را  ندارند  باید  قبل  و  یا  همزمان  با  صدور  حكم  بازنشستگی، طبق فرم شماره (4) تمایل خود را اعلام نمایند. در این صورت صرفاً به مانده سهم‌الشركه افراد همانند سایر اعضا سود تعلق خواهد گرفت.

ج)‌ از آنجا كه در برخی موارد در ثبت وضعیت اعضا بازنشسته با درج كد انصراف به جای كد بازنشستگی اشكالاتی در برگشت سهم‌الشركه اعضا رخ می‌دهد لذا ضروری است همكاران مختلف در بخش های ذیربط دقت و توجه كافی در ثبت كد وضعیت افراد به عمل آورند تا از طولانی شدن مراحل تسویه حساب و نارضایتی اعضا جلوگیری شود. تاكید می‌نماید كد (7) با عنوان «انصراف» در سیستم حقوق و دستمزد مناطق صرفاً درمورد افرادی باید استفاده شود كه بدون احراز شرایط بازنشستگی و بازخریدی با تكمیل فرم شماره (5)، انصراف خود را از عضویت در صندوق اعلام می‌نمایند.

د) همانگونه كه قبلاً اعلام شد، سود سهم‌الشركه اعضا خروجی تا زمان تسویه حساب به صورت روز شمار محاسبه و پرداخت می‌شود و در صورتی كه به هر دلیل تاخیری در برگشت سهم‌الشركه روی دهد اعضاء ‌محترم از این بابت متضرر نخواهند شد.

Form1.pdf 71.71KB
Form2.pdf 68.99KB
Form3.pdf 68.38KB
Form4.pdf 189.22KB
Form5.pdf 75.41KB