ماهنامه هم افزا شماره 19

سال دوم شماره 19
 • واریز 920میلیارد ریال به حساب بازنشستگان موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان
 • افتتاح دفتر نمایندگی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در گیلان
 • نظرسنجی از مخاطبان سایت

ماهنامه هم افزا شماره 18

سال دوم شماره 18
 • سودآوری، شفافیت و گسترش خدمات؛ ارکان اصلی راهبرد موسسه

ماهنامه هم افزا شماره 17

سال دوم شماره 17
 • درهای مجارستان برای همکاری با صندوق ذخیره فرهنگیان باز است

هم افزا شماره 16

سال دوم شماره 16
 • عضویت تمام فرهنگیان

هم افزا شماره 15

سال دوم شماره 15
 • گردهمایی رابطان و نمایندگان استانی

سال اول - شماره 14

تیر- 1393
 • نشان مدیر برتر جهادی بر سینه مدیر عامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان
 • تغییر ساختار سازمانی موسسه در راستای افزایش سودآوری
 • اخذ تندیس واحد نمونه صنعتی کشور، نقطه عطفی در تاریخ فعالیت پلور سبز

سال اول - شماره 13

خرداد - 1393
 • دگردیسی لازمه ادامه فعالیت
 • رمضان فرصتی دوباره برای تطهیر جسم و جان
 • خلاق ترین بانک های جهان چگونه فعالیت می کنند؟
 • ورود بورس ایران به عرصه بین الملل؛ انتخاب یا الزام

سال اول- شماره 11 و 12

فروردین و اردیبهشت -93
 • آغاز همکاری های اقتصادی و فرهنگی مؤسسه با کشور مجارستان
 • عضویت بازنشستگان در مؤسسه امکان پذیر شد
 • مطالعه تطبیق صندوق های سرمایه گذاری معلمان در کشور های ایران، آمریکا و کانادا
 • بیمه معلم، روابط عمومی برتر سال 1393