ماهنامه هم افزا شماره 23 و24

سال سوم شماره 23 و24
 • رهبرمعظم انقلاب اسلامی: هرگونه هزینه درآموزش وپرورش،سرمایه گذاری است
 • دریافت نشان زرین برترین سازمان تأثیرگذاردرسرمایه گذاری های مؤثر
 • سخن مدیرعامل:مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان؛پشتوانه حال وآینده معلمان
 • وزیرآموزش وپرورش:معلمان صندوق ذخیره فرهنگیان رابرای سرمایه گذاری ترجیح می دهند
 • ارسال صورت وضعیت اعضاءبه مدارس سراسرکشور

ماهنامه هم افزا شماره 20

سال دوم شماره 20
 • گفتگو با دکتر کرد زنگنه نائب رئیس هیأت مدیره بیمه معلم
 • روش های افزایش منابع مالی مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان
 • تأسیس شواری مشترک بازرگانی ایران و مجارستان به ابتکار مؤسسه
 • بازدید وزیر آموزش و پرورش از کارخانه واگن سازی گروه صنعتی پلورسبز

ماهنامه هم افزا شماره 19

سال دوم شماره 19
 • واریز 920میلیارد ریال به حساب بازنشستگان موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان
 • افتتاح دفتر نمایندگی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در گیلان
 • نظرسنجی از مخاطبان سایت

ماهنامه هم افزا شماره 18

سال دوم شماره 18
 • سودآوری، شفافیت و گسترش خدمات؛ ارکان اصلی راهبرد موسسه

ماهنامه هم افزا شماره 17

سال دوم شماره 17
 • درهای مجارستان برای همکاری با صندوق ذخیره فرهنگیان باز است

هم افزا شماره 16

سال دوم شماره 16
 • عضویت تمام فرهنگیان

هم افزا شماره 15

سال دوم شماره 15
 • گردهمایی رابطان و نمایندگان استانی

سال اول - شماره 14

تیر- 1393
 • نشان مدیر برتر جهادی بر سینه مدیر عامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان
 • تغییر ساختار سازمانی موسسه در راستای افزایش سودآوری
 • اخذ تندیس واحد نمونه صنعتی کشور، نقطه عطفی در تاریخ فعالیت پلور سبز