ماهنامه هم افزا شماره 31

سال سوم شماره 31
 • اعطای تندیس زرین مدیران جهادی توسعه ملی به مدیرعامل مؤسسه
 • انتشار کتاب اقتصاد آموزش و پرورش توسط مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان
 • گردهمایی نمایندگان استانی مؤسسه با موضوع استمرار عضویت بازنشستگان
 • نشست مشترک مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با معاونین توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش سراسر کشور

ماهنامه هم افزا شماره 30

سال سوم شماره 30
 • رضایت مردم باید هدف اصلی هر مدیر باشد
 • سرمایه گذاری مؤسسه در حوزه نفت و انرژی توسعه می یابد
 • شرکت بازرسی مهندسی ایران، یک شرکت فرهنگی مهندسی است
 • حضور مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کیش

ماهنامه هم افزا شماره 29

سال سوم شماره 29
 • فرهنگیان درباره مؤسسه چه می گویند؟
 • واریز553 میلیارد ریال سود به حساب فرهنگیان بازنشسته عضو مؤسسه
 • اعطای لوح تقدیر و تندیس نام آوران اقتصاد کشور به مدیرعامل مؤسسه
 • امضای تفاهم نامه همکاری مؤسسه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • مکان استمرار عضویت بازنشستگان سال جاری و افق سودآوری و گسترش خدمات مؤسسه

ماهنامه هم افزا شماره 28

سال سوم شماره 28
 • معرفی رئیس جدید هیأت مدیره بانک سرمایه
 • مطالعه تطبیقی نظرسنجی سال های 1388و 1393
 • گردهمایی مدیران ارشد مؤسسه و مدیران عامل شرکت های تابعه
 • اهدای لوح زرین کنفرانس ملی کارآفرینی، تولید ملی و رونق اقتصادی
 • برنامه زمانبندی مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت های تابعه مؤسسه اعلام شد

ماهنامه هم افزا شماره 27

سال سوم شماره 27
 • گفتگو با رییس هیأت مدیره مؤسسه
 • لزوم نظارت مدیران بر زیرمجموعه
 • برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه معلم
 • بازدید دکتر فانی از کارگروه «اقتصاد آموزش و پرورش
 • افتتاح دفتر نمایندگی صندوق ذخیره فرهنگیان در استان همدان
 • توجه به سرمایه اجتماعی وظیفه ذاتی صندوق ذخیره فرهنگیان است

ماهنامه هم افزا شماره 25 و26

سال سوم شماره 25 و26
 • مجله در مجله ویژه فرهنگیان
 • تجمیع شرکت های مجموعه موسسه یک اتفاق مثبت است
 • واریز 672 میلیارد ریال به حساب فرهنگیان بازنشسته عضو موسسه
 • هشتمین دفتر نمایندگی صندوق ذخیره فرهنگیان در استان ایلام افتتاح شد

ماهنامه هم افزا شماره 23 و24

سال سوم شماره 23 و24
 • رهبرمعظم انقلاب اسلامی: هرگونه هزینه درآموزش وپرورش،سرمایه گذاری است
 • دریافت نشان زرین برترین سازمان تأثیرگذاردرسرمایه گذاری های مؤثر
 • سخن مدیرعامل:مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان؛پشتوانه حال وآینده معلمان
 • وزیرآموزش وپرورش:معلمان صندوق ذخیره فرهنگیان رابرای سرمایه گذاری ترجیح می دهند
 • ارسال صورت وضعیت اعضاءبه مدارس سراسرکشور

ماهنامه هم افزا شماره 20

سال دوم شماره 20
 • گفتگو با دکتر کرد زنگنه نائب رئیس هیأت مدیره بیمه معلم
 • روش های افزایش منابع مالی مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان
 • تأسیس شواری مشترک بازرگانی ایران و مجارستان به ابتکار مؤسسه
 • بازدید وزیر آموزش و پرورش از کارخانه واگن سازی گروه صنعتی پلورسبز