نشانی: تهران ، خیابان ولیعصر - بالاتر از میدان ونک- خیابان عطار- پلاک 10
تلفن :

43376-021

88660744-021

88660747-021

 88660748-021

تلفن امور اعضاء:

88660727-021

88660728-021

88660731-021

تلفن گویا صورت وضعیت اعضاء:

86083248-021

86083283-021

تلفن روابط عمومی:

دورنگار روابط عمومی:

 88660745-021

88660746-021

پست الکترونیک:

شبکه های اجتماعی:

info@tifco.co

http://t.me/irtifco

ارسال پیام: