ریاض الدین طباطبایی

ریاض الدین طباطبایی

سوابق علمی:

کارشناسی علوم ارتباطات

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

سوابق اجرایی:

- کارشناس ارشد اطلاع‌رسانی و تبلیغات مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان؛

-  مدیر تبلیغات مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان؛

- مدیر عامل شرکت تعمیر و نگهداری خط تولید شرکت فولاد خوزستان؛

- مجری چندین پروژه زیربنایی شرکت فولاد خوزستان؛

- مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت فنی مهندسی رخشا کوشا صنعت؛

- مدیرعامل مؤسسه حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی؛

- نمایندگی سازمان‌های مردم نهاد در هیأت نظارت استان تهران؛

- فعالیت در امور سازمان‌های مردم نهاد(NGO)‌ها و امور اجتماعی بشردوستانه؛