حسن محمودی

حسن محمودی

 سوابق علمی:

 کارشناسی رشته حسابداری از دانشگاه تهران

کارشناس ارشد MBA گرایش مدیریت مالی

سوابق اجرایی:

 حسابرس ارشد مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران؛

مدیر پروژه شرکت همکاران سیستم؛

سرپرست گزارشات مدیریت و امور مجامع شرکت بازرگانی ایدرو 

مدیر امور مالی و اداری سرمایه‌گذاری نگین گردشگری ایرانیان 

گواهینامه حرفه‌ای بازار سرمایه 

گواهینامه دوره‌های مدیریت تعالی سازمانی

گواهینامه فارکس

گواهینامه کامفار