اخبار
کیمیا پارس خاور میانه 3

کیمیا پارس خاور میانه 4

کیمیا پارس خاور میانه 1

کیمیا پارس خاور میانه 2

کیمیا پارس خاور میانه 5
گام بلندی دیگر برای سودآوری بیشتر صندوق ذخیره فرهنگیان مجتمع پتروشیمی کیمیای پارس خاور میانه، از شرکت‌های تابعه هلدینگ پتروفرهنگ با ظرفیت تولید ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تن متانول در سال در عسلویه به بهره‌برداری رسید.  این پروژه طی ۴ سال طبق برنامه زمان‌بندی استاندارد، با بیش از ۱۴ میلیون نفر ساعت کار بدون هیچ حادثه‌ای برای کارگران و کارکنان آن، به مدار تولید وارد شد. 
این مجتمع با سرمایه‌گذاری ۲.۸ میلیارد یوان و ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال، بهره‌برداری شد.
پتروفرهنگ، از شرکت‌های تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان است و سود فعالیت‌های آن به فرهنگیان عضو تعلق می‌گیرد.