اخبار
عضويت لاشكي در صندوق
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، سهم‌الشرکه خود را به ۵ درصد افزایش داد

قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، ضمن اشاره به گزارشات مثبت اخیر وزیر آموزش و پرورش در خصوص عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان، سهم‌الشرکه خود را به ۵ درصد افزایش داد.

وی با تاکید بر اهمیت عضویت فرهنگیان در صندوق، افزایش سهم واریزی اعضا به ۵ درصد و ادامه عضویتبازنشستگان، از همه فرهنگیان خواست با مغتنم شمردن اینظرفیت قانونی از مزایای آن بهره‌مند شوند.