صندوق ذخیره فرهنگیان
  • 021-43376
  • English
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

سال پنجم
ماهنامه هم افزا شماره 55
1396/10/10 يكشنبه
توضیحات:
  • دوره شکوفایی و سودآوری صندوق ذخیره فرهنگیان آغاز شده است
  • برگزاری گردهمایی نمایندگان استانی موسسه با محوریت ارائه خدمات شایسته به فرهنگیان
  • مجمع عمومی شرکت های پتروفرهنگ میرداد و پژوهش و نوآوری برگزار شد
  • برنامه های گسترده شرکت زاگرس برای فرهنگیان
فايل هاي مربوطه :
Hamafza55-site.pdf3.67 MB

 
امتیاز دهی