صندوق ذخیره فرهنگیان
  • 021-43376
  • English
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

سال پنجم
ماهنامه هم افزا شماره ٤9
1396/4/12 دوشنبه
توضیحات:
  • کمتر از ٥درصد از دارایی معلمان در بانک سرمایه است
  • دارایی معلمان تبدیل به صنعت شده است
  • تمدید سه ماهه تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان
  • شفاف سازی ارتباط موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه
فايل هاي مربوطه :
ham afza-49 for Portal.pdf3.51 MB

 
امتیاز دهی