صندوق ذخیره فرهنگیان
  • 021-43376
  • English
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

سال پنجم
ماهنامه هم افزا شماره 50
1396/6/19 يكشنبه
توضیحات:
  • ترکیب هیأت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان تغییر می کند
  • واریز ١١٥ میلیارد ریال به حساب بازنشستگان بهمن و اسفند ١٣٩
  • صندوق ذخیره فرهنگیان در مسیر تدوین استراتژی جامع
فايل هاي مربوطه :
ham-afza-50-1-site.pdf2.99 MB

 
امتیاز دهی