صندوق ذخیره فرهنگیان
  • 021-43376
  • English
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

سال سوم
ماهنامه هم افزا شماره ٢٧
1395/5/1 جمعه
توضیحات: گفتگو با رییس هیأت مدیره مؤسسه
لزوم نظارت مدیران بر زیرمجموعه
برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه معلم
بازدید دکتر فانی از کارگروه «اقتصاد آموزش و پرورش
افتتاح دفتر نمایندگی صندوق ذخیره فرهنگیان در استان همدان
توجه به سرمایه اجتماعی وظیفه ذاتی صندوق ذخیره فرهنگیان است
فايل هاي مربوطه :
ham-afza-27-site.pdf2.73 MB

 
امتیاز دهی