صندوق ذخیره فرهنگیان
  • 021-43376
  • English
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

سال سوم
ماهنامه هم افزا شماره ٣١
1395/5/5 سه‌شنبه
توضیحات: اعطای تندیس زرین مدیران جهادی توسعه ملی به مدیرعامل مؤسسه
انتشار کتاب اقتصاد آموزش و پرورش توسط مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان
گردهمایی نمایندگان استانی مؤسسه با موضوع استمرار عضویت بازنشستگان
نشست مشترک مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با معاونین توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش سراسر کشور
فايل هاي مربوطه :
ham-afza-31-site.pdf2.62 MB

 
امتیاز دهی