صندوق ذخیره فرهنگیان
  • 021-43376
  • English
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

سال چهارم
ماهنامه هم افزا شماره 44
1395/12/1 يكشنبه
توضیحات:
  • تصویب واریزسهم دولت در برنامه ششم توسعه
  • واریز ٨٢٠ میلیاردریال به حساب بازنشستگان ٢مهر تا اول آبان
  • در بسیاری از شرکت های زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان مشکلی دیده نشده است
  • راهبردهای اصلی موسسه برای رسیدن به وضعیت مطلوب
فايل هاي مربوطه :
ham afza-44-site.pdf3.43 MB

 
امتیاز دهی