صندوق ذخیره فرهنگیان
  • 021-43376
  • English
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

سال اول
ماهنامه هم افزا شماره 7-8
1395/4/19 شنبه
توضیحات: "دکتر غندالی راه آینده را ترسیم کرد: محصولات ماشین سازی اراک در فراسوی مرزها"
"رفع تحریم و صندوق ذخیره فرهنگیان"
"گزارش هم افزا از مجامع عمومی شرکت های تابعه"
"برگی از انتصابات در صندوق ذخیره فرهنگیان"
"دیدار تشکل های صنفی فرهنگی سراسر کشور با دکتر غندالی"
فايل هاي مربوطه :
hamafza-78.pdf5.03 MB

 
امتیاز دهی