صندوق ذخیره فرهنگیان
  • 021-43376
  • English
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

سال دوم
ماهنامه هم افزا شماره 23 و 24
1395/4/30 چهارشنبه
توضیحات: رهبرمعظم انقلاب اسلامی: هرگونه هزینه درآموزش وپرورش،سرمایه گذاری است
دریافت نشان زرین برترین سازمان تأثیرگذاردرسرمایه گذاری های مؤثر
سخن مدیرعامل:مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان؛پشتوانه حال وآینده معلمان
وزیرآموزش وپرورش:معلمان صندوق ذخیره فرهنگیان رابرای سرمایه گذاری ترجیح می دهند
ارسال صورت وضعیت اعضاءبه مدارس سراسرکشور
فايل هاي مربوطه :
site23-24.pdf4.09 MB

 
امتیاز دهی