صندوق ذخیره فرهنگیان
  • 021-43376
  • English
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

مقالات و مصاحبه ها
 اهمیت یکپارچگی در سازمان
شنبه 6 تير 1394 اهمیت یکپارچگی در سازمان با پیشرفت جوامع بشری و تحول کسب وکارهای کوچک به سازما نهای بزرگ که نیازمند وظایف گسترده تر و پیچیده تر و منابع انسانی بیشتری، است، هماهنگی میان اجزاء و فرآیندهای این گونه سازمان هاتبدیل به چالشی روزافزون شده است... فايلها
inetgraion_org.pdf 358.387 KB
 
امتیاز دهی