صندوق ذخیره فرهنگیان
  • 021-43376
  • English
.
اخبار
.
سهم دولت دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد

بهزاد فتحی مدیر امور مالی صندوق ذخیره فرهنگیان که بیش از 15 سال است با مباحث مالی موسسه و به ویژه سهم دولت درگیر بوده، معتقد است که دولت آنچنان که باید و شاید حق فرهنگیان عضو موسسه را ادا نکرده است. از نظر او عضویت در صندوق ذخیره فرهنگیان به صندوق پس انداز کارکنان دولت می چربد اما در صورتی که دولت سهم خود را به موقع پرداخت می‌کرد سودآوری بسیار بیشتری نصیب فرهنگیان می‌شد. فتحی از جزییات پیگیری سهم دولت در طول سال‌های گذشته و همچنین تشکیل کارگروه پیگیری سهم دولت در دوره مدیریت فعلی موسسه می گوید و آن را نشانه عزم جزم همگانی برای احقاق حق فرهنگیان عضو می‌داند. او در عین حال به احیای سهم دولت در برنامه ششم توسعه به عنوان یک گام مثبت نگاه می‌کند و اذعان دارد « اگرچه دولت سهم خودش را به موقع پرداخت نکرده اما در نهایت و با فراز و نشیب‌هایی، این سهم دریافت شده و به حساب اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان واریز شده است، بنابراین اگرچه دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.»

.
12345678910...>>>
نسخه قابل چاپ