صندوق ذخیره فرهنگیان
  • 021-43376
  • English
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
شنبه 26 تير 1395  نحوه خروج و تسویه حساب فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان پس از بازنشستگی، سرمایه خود شامل مجموع واریزی عضو، واریزی دولت، سود ناشی از فعالیت‌های اقتصادی واریزی عضو و دولت و همچنین سهم عضو از ارزش افزوده دارایی های موسسه را دریافت می کنند.

با این حال با توجه به چشم انداز سودآوری سالانه چند هزار میلیارد تومانی موسسه در سال های آینده به واسطه سرمایه گذاری های عظیم در حوزه پتروشیمی، به فرهنگیان عزیز توصیه می شود در صورت عدم نیاز مبرم به سهم الشرکه خود، در صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان یکی از سودآور ترین صندوق های سرمایه گذاری در کشور، استمرار عضویت داده و از سودهای آتی موسسه برخوردار شوند. طبق قانون، سهم دولت به بازنشستگان تعلق نمی گیرد و افرادی که استمرار عضویت می دهند صرفا از سود ناشی از فعالیت های اقتصادی موسسه برخوردار می شوند.

همچنین فرهنگیانی که خواستار انصراف از عضویت در موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان باشند، می توانند با مراجعه به ادارات آموزش و پرورش منطقه خود و با پر کردن یک فرم، انصراف خود از عضویت را اعلام کنند. انصراف دهندگان، سرمایه خود شامل مجموع واریزی عضو و سود ناشی از فعالیت‌های اقتصادی آن را دریافت می کنند. تذکر بسیار مهم اینکه، طبق قانون، سهم دولت به انصراف دهندگان از عضویت در موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان تعلق نمی گیرد.

چنانچه فردی بخواهد به دلیل بازنشستگی و یا انصراف از عضویت موسسه خارج شود و سرمایه خود را دریافت نماید ضمن دارا بودن یکی از وضعیت های مندرج در بخشنامه ٨٠٠ باید نسبت به تعیین تکلیف چگونگی بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی اقدام نماید.

«بخش نامه نحوه خروج و تسویه حساب»

فرم های «استمرار عضویت و ادامه سپرده گذاری»

فرم های «انصراف و تسویه حساب»