صندوق ذخیره فرهنگیان
  • 021-43376
  • English
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
سه‌شنبه 25 ارديبهشت 1397 مدیر بودجه شرکت‌ها

حسنعلی نیک زاد

 

سوابق علمی: 

- کارشناسی حسابداری
- کارشناشی ارشد حسابداری

مدارک حرفه ای: 

- کارشناس رسمی دادگستری دررشته حسابداری وحسابرسی
- عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران

عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران

سوابق اجرایی:

- حسابرسی مستقل، مالیاتی و ویژه: 13 سال
- انجام  حسابرسی مستقل شرکت های تولیدی-صنعتی- خدماتی  وپیمانکاری
- مدیر کار  حسابرسی های ویژه(خاص)
- مدیر کارهای ارجاعی توسط سازمان بازرسی کل کشورایران  

مدیر ومسئول کار حسابرسی مالیاتی شرکت های مختلف
- مدیر حسابرسی داخلی   شرکت هلدینگ  گروه بهمن  وشرکت های تابعه
- عضو مستقل مالی کمیته حسابرسی شرکت به پرداخت ملت
- عضو مستقل مالی کمیته حسابرسی شرکت میرداد

- عضو هیئت مدیره ورئیس کمیته حسابرسی شرکت تجهیزات مدارس ایران
- حسابداری و امورمالی -جانشین مدیر مالی و رئیس واحد پیگیری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان
- مدیر ارزیابی (قیمت گذاری) سهام  شامل شرکت های مختلف
- تجربه پیاده سازی سیستم های مالی ،حسابداری ،بودجه  ومشاوره های مالی در شرکت های مختلف
- همکاری با موسسات حسابرسی