صندوق ذخیره فرهنگیان
  • 021-43376
  • English
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
يكشنبه 3 ارديبهشت 1396 مدیر سرمایه گذاری و ریسک

مرضیه بیات

 

سوابق علمی: 

دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

سوابق اجرایی:

 کارشناس ارشد مطالعات اقتصادی و برنامه ریزی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکتمشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

عضو موظف هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک کارآفرین

معاون سرمایه گذاری شرکت کارگزاری بانک کارآفرین

کارشناس ارشد واحد سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

مدیر تحلیل شرکت کارگزاری حافظ

مشاور سرمایه گذاری شرکت هیربد زرندیه

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

مدیریت مالی و سرمایه گذاری کانون کارگزاران بورس

تدریس در دانشگاه های ارشاد دماوند، آزاد اسلامی، غیرانتفاعی نور طوبی، موسسه آموزش عالی ماهان

سوابق پژوهشی:

مقاله علمی - پژوهشی : بررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی براساس مدل پایدار با بهینه سازی کلاسیک در پیش بینی ریسک و بازده پرتفوی - مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، بهار ١٣٩٤