صندوق ذخیره فرهنگیان
 • 021-43376
 • English
.
 • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
چهارشنبه 7 اسفند 1398 عضو هیات امنا

محسن مسعودی

سوابق علمی:

 • فوق لیسانس روانشناسی تربیتی

سوابق اجرایی:

 • کارشناس برنامه ریزی
 • کارشناس مسئول امار
 • کارشناس مسئول طرح و برنامه
 • رئیس طرح و برنامه استان فارس
 • عضو هیات امنا صندوق وام ضروری استان
 • عضو هیات امنا صندوق اداره کل آموزش و پرورش
 • دبیر شورای برنامه ریزی استان فارس
 • عضو کار گروه توسعه مدیریت و سرمایه انسانی استان