صندوق ذخیره فرهنگیان
  • 021-43376
  • English
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
سه‌شنبه 4 خرداد 1395 شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان تاریخچه شرکت :
  شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان از شرکتهای تابعه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان است که در تاریخ ٦/٤/٨١ با شماره ١٨٨٣١٠ به ثبت رسیده است .

شرکت لیزینگ فرهنگیان
اهداف اصلی شرکت:
   ١ - ارائه خدمات لیزینگ بهتر برای جلب رضایت بیشتر
   ٢ - ارائه خدمات لیزینگ گسترده تر برای کسب درآمد بیشتر

سیاست کلی شرکت: 
   ١ - اصلاح روابط اداری در جهت نظام مندی سیستم بمنظور افزایش رضایت مشتری .
   ٢ - شناسائی زمینه های تأمین منابع مالی بمنظور گسترش سرمایه گذاری در راستای افزایش دامنه خدمات

محورهای برنامه راهبردی شرکت:
   ١ - آگاهی و درک خواسته ها و نیازهای فرهنگیان و پیش بینی انتظارات آینده آنان
   ٢ - طرح ریزی و برنامه ریزی در جهت دستیابی به اهداف لیزینگ برتر
   ٣ - بهبود مستمر در جهت رسیدن به تعالی سازمانی
   ٤ - تأمین منابع مالی و گسترش سرمایه گذاری در راستای تأمین اهداف شرکت