صندوق ذخیره فرهنگیان
  • 021-43376
  • English
نشانی : تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میدان ونک - خیابان عطار- پلاک 10    کد پستی: 1994643411
دورنگار(فکس) دبیرخانه:

021-88660757

 
تلفن :

٨٨٦٦٠٧٤٤-٠٢١

٨٨٦٦٠٧٤٧-٠٢١    
٨٨٦٦٠٧٤٨-٠٢١
 
 تلفن امور اعضاء: 021-43376  گزینه ارتباط با کارشناسان امور اعضا
تلفن روابط عمومی:
 ٨٨٦٦٠٧٤٥-٠٢١  
 
دورنگار (فکس)  روابط عمومی: 86083510- 021
پست الکترونیک: 
 info@tifco.co

 

* نام و نام خانوادگی
* آدرس ایمیل
شماره تماس
شماره پرسنلی
* متن پیام