معرفی شرکت:

شرکت مفنا به منظور تولید انرژی های پاک از منابع تجدید پذیر فعالیت خود را از سال 1395 در زیر مجموعه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان آغاز نموده است.

موضوع فعالیت:

تولید انرژی های پاک از منابع تجدید پذیر با طراحی و ساخت نیروگاه های مقیاس کوچک، نیروگاه های بادی، نیروگاه های خورشیدی، نیروگاه های آبی و نیروگاه های سیکل ترکیبی و همچنین توزیع، انتقال نیرو، دیسپاچینگ و مخابرات نیرو انرژی های پاک و تجدید پذیر و درنهایت بهینه سازی تولید و انتقال انرژی

آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان عطار، شماره 10، طبقه 3، واحد 302

شماره تلفن: 86083124

 

وب سایت: http://www.mafnagc.com

 

Mafna