اين گروه در سال 1368 با هدف انجام بازرسي هاي عميق و همچنين ارائه خدمات بازرسي فني تاسيس گرديد كه از بدو تاسيس تاكنون در بسياري از پروژه هاي ملي كشور خدمات گسترده خود را ارائه نموده است.

وب سایت شرکت بازرسی مهندسی ایران

bazrasi mohandesi iran

www.ieico.com