تاريخچه شركت

شركت پتروفرهنگ (سهامي خاص) در تاريخ 2 تیر 1387 به صورت سهامي خاص تأسيس شده و طي شمارة 324859 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. در حال حاضر صد در صد سهام شرکت متعلق به موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان می باشد. مركز اصلي شركت در تهران، ميرداماد ، خيابان شمس تبريزي شمالي، كوچه چهارم، پلاك 8 ميباشد.
اهداف و برنامه ها

هدف از تأسيس شركت پتروفرهنگ ، با توجه به مزيت نسبي كشورمان در زمينه نفت و گاز كه در رتبه دوم جهان قراردارد، انجام فعاليت هاي اقتصادي در اين صنايع و صنايع پتروشيمي در مقايسه با ساير صنايع از اهميت و ارزش افزوده مناسبتري برخوردار مي باشد از اين رو موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان با هدف ایجاد بهره وري هر چه بيشتر سپرده فرهنگيان عضو صندوق اقدام به تاسيس شركت پتروفرهنگ نمود.

سياستهاي كلي شركت:

شركت پترو فرهنگ (سهامي خاص) با هدف سرمايه گذاري و تاسيس واحدهاي توليدي در زمينه های نفت، گاز ، پتروشيمي و انرژي و با چشم انداز سال 1400 يكي از هلدينگ برتر و صاحب نام در پتروشيمي ايران شروع به فعاليت نموده است.
موضوع شركت

  • سرمايه گذاري و تاسيس شركتهاي مختلف در زمينه نفت، گاز، پتروشيمي، انرژي و صنايع وابسته به آنها
  • انجام كليه امور بازرگاني اعم از واردات ، صادرات، تحصيل و واگذاري نمايندگي به شركتهاي داخلي و خارجي
  • اخذ و يا واگذاري هر گونه دانش فني و حق الامتياز از منابع داخلي و يا خارجي
  • دريافت انواع تسهيلات از بانكها و موسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي و همچنين پشتيباني شركتهاي تابعه
  • خريد تمام يا بخشي از سهام شركت ها و كارخانجات داخلي يا خارجي
  • ايجاد كارخانجات توليدي – صنعتي در خصوص موضوع شركت در داخل و يا خارج از كشور
  • انجام تمام يا قسمتي از امور موضوع شركت رأساً يا با مشاركت شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي داخلي يا خارجي
  • انجام كليه پروژه هاي تاسيس از فاز مطالعات تا بهره برداري

شرکت های تحت پوشش :

شرکت کیمیای پارس خاورمیانه

شرکت پتروشیمی خراسان

شرکت پتروشیمی مروارید

شرکت پتروشیمی خراسان 

پتروشیمی مارون 

پتروشیمی نبریز 

پالایش نفت تبریز 

پالایش نفت اصفهان 

 

وب سایت شرکت پتروفرهنگ:

petrofarhang www.petrofarhang.com