شركت سرمايه گذاري فرهنگيان(سهامي خاص) در تاريخ 1371/09/03 تحت شماره 93939 در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري تهران به ثبت رسيده است؛ مركزاصلي شركت واقع درتهران خيابان وحيددستگردي-خيابان نفت شمالي-کوچه چهارم-پلاک 8 (ساختمان کوثر) است. ضمناً با توجه به تعلق 99/9 درصد سهام شرکت به صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت جز واحدهای تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان می‌باشد.

شرکت های وابسته :

شرکت پلور سبز

شرکت ایران ارقام

شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

شرکت بازرسی مهندسی ایران

شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

شرکت میرداد

شرکت آلوپن

شرکت ماشین سازی اراک

وب سایت شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان:

 

sarmaye gozari farhangianwww.farinv.com